Prosinec:

Posledním prosincem nekončí jen kalendářní rok, ale také doba honů na drobnou zvěř a odlov spárkaté zvěře. V tomto zimním měsíci se myslivci zaměřují na péči o zvěř v honitbě. Jsou pravidelně doplňovány zásypy a krmelce. Samotné krmné zařízení neslouží jen zvěři samotné, ale v hojné míře je využíváno pěvci, kteří v tomto ročním období nemají zrovna na růžích ustláno a tak rádi přijímají potravu, kterou jsme připravili zvěři. Krmelce a zásypy doplňujeme pravidelně, minimálně 1x za týden. Dbáme, aby měla zvěř u krmných zařízení klid, při pochůzce honitbou nezapomeňte na okus, na který se nejlépe hodí  větve z jabloní. Zvýšenou pozornost věnujeme tlumení škodné, která se s ohledem na koncentraci zvěře, zejména drobné, stahuje k zásypům. Ze severu přilétají ptáci a tak se můžeme v honitbě setkat s kání rousnou a s pěvci, kteří k nám přilétají zimovat.

Q