Duben:

 

Měsíc duben není z loveckého pohledu příliš zajímavý, loví se jen celoročně nehájené druhy a to liška, sele a lončák prasete divokého. Dubnem ožívá příroda, ze zimních stanovišť se vrátili všechny druhy tažných ptáků a naopak všichni "severští přivandrovalci" se vrátili zpět. V honitbě se můžeme setkat s prvními mláďaty, samice se připravují na kladení, nebo již sedí na vejcích, proto dbáme aby byl v honitbě klid a zvěř byla co nejméně rušena. Na polích se objevuje první zelená pastva a ke krmelcům se přestává vracet zvěř. V dubnu věnujeme zvýšenou pozornost krmným a loveckým zařízením. Vyklidíme nespotřebované zásoby, provedeme nezbytné opravy a asanujeme krmelce a jejich okolí. Před nastávající lovnou sezónou zkontrolujeme žebříky a kazatelny. Ty staré, nevyhovující raději strhneme a odstraníme, ostatní opravíme tak, abychom se vyhnuli případným zraněním. Na vhodných místech po dohodě s majiteli pozemků budujeme nové. Mějte na paměti, že nevyčištěné krmelce a zchátralé lovecké zařízení nedělá dobrou vizitku mysliveckému sdružení a škodí také dobrému jménu myslivosti. Opravy a asanaci dokončíme v souladu se stanovami do konce měsíce. V dubnu se intenzivně zaměříme na myslivecká políčka. Provádíme orbu, rozšiřujeme osevní plochy, vybíráme a sázime topinambury a sejeme obilí. Na přípravě a provedení si necháme záležet, protože dobře obdělaná myslivecká políčka jsou poslední oázou pro období strádání.

 Q