Září:

Únava letních dní si vybírá svoji daň, ale nebojte, kdo si počká......, že to trvalo, že? :-)

 

měsíc, kdy nám léto definitivně zamává a dává adié. Začíná astronomický podzim a s ním hlavní lovecká sezona. Začíná jelení říje, lov kachen na honu i na tahu, příprava podzimních honů na drobnou zvěř. Nezapomeňte, že  PŘI LOVU JE NUTNO DBÁT VŠECH ZÁSAD BEZPEČNOSTI. Zejména při honech na kachny nestřílet na vodu a na nízko letící zvěř. Od počátku září je potřeba se důsledně věnovat průběrnému odlovu srnčí zvěře. Loveny by měly být slabé kusy, které nejsou vhodné do chovu a není u nich předpoklad přežít strádání zimních měsíců. Jasné noci jsou ideální pro lov černé zvěře na zbývajících strništích. Jsou pořádány naháňky na černou zvěř aby se zamezilo škodám na zemědělských plodinách, zejména kukuřici, která ještě čeká na sklizeň. Dále věnujeme pozornost zásypům pro bažanty, pravidelně kontrolujeme stav krmiva. Úbytek polních plodin začínáme nahrazovat v krmelcích pro spárkatou kvalitním krmením dřív než se zbytek polí promění v hliněnou step.