Říjen:

 

Říjen je měsícem kdy je zapotřebí začít intenzivně krmit zejména spárkatou zvěř. Do krmelců zatím nedáváme seno, na to přijde řada až s intenzivními mrazy nebo se sněhovou přikrývkou, kdy už zvěř nemá možnost spásat zelenou píci, kterou upřednostňuje před senem. V říjnu nejvíc záleží na tom v jaké kondici zastihne zima zvěř. Proto v krmelcích pro spárkatou nešetříme jadrnými krmivy, aby si zvěř mohla vytvořit co nejvíce podkožního tuku pro nastávající zimu. Doplníme sůl do lizů a nezapomínáme ani na přikrmování bažantů. Dbáme aby zásypy nezely prázdnotou. Sebrané kaštany a žaludy zakládáme ke krmelcům v čerstvém stavu, zabráníme tím nechtěnému plesnivění a znehodnocení tohoto krmiva. Vrcholí jelení říje, je možné zaslechnout rochání daňků. Srnci shazují parůžky a srnčí zvěř se přebarvuje do zimní srsti. Odlétají poslední tažní ptáci. Lovit můžeme prase divoké, bachyni a sele, dále je možné lovit daňka a jelena I. věkové třídy spolu s holou zvěří podle plánu lovu. Pokračují lovy na kachny a nadále se intenzivně věnujeme lovu škodné. V říjnu vrcholí příprava na hony na drobnou, důraz klademe zejména na bezpečné zacházení se zbraní a bezpečnou, střelbu. Zejména při bažantích honech je potřeba se vyvarovat střelbě na nízko letící zvěř. Náhodný zásah účastníka honu byť jen jedním brokem může mít nedozírné následky.

Q