Listopad:

 

Listopadem začíná vrchol lovecké sezóny, začínají společné hony na drobnou,zejména bažanty a zajíce, které by pro nás měly být odměnou za celoroční péči o zvěř. Jedná se o období, kdy jsou myslivci nejvíce na očích široké veřejnosti. Borlice hlaholí, v honitbách je slyšet pokřik honců a štěkot psů,nejvěrnějších pomocníků myslivce. Společné hony nejsou jen výstřely a výřady plné zvěře, ale také společenská událost, kde se setkáváme s přáteli a navazujeme nové známosti. Proto dbáme aby byly zachovávány veškeré myslivecké zvyky a tradice, ale také právní normy. Na hony je povinen účastník honu přijít včas, řádně vystrojen a vyzbrojen. Mít s sebou platné doklady, včetně dokladu o pojištění u Českomoravské myslivecké jednoty. Kromě společných honů na drobnou a naháňky černé zvěře můžeme individuálně lovit spárkatou zvěř podle schváleného plánu lovu. K celoročně povolenému lovu lišky můžeme od listopadu lovit další škodnou a to kunu lesní a skalní. Dnem 30. listopadu končí lov jezevce. Listopad nejsou jen hony. Intenzivně se věnujeme péči o zvěř. Dbáme aby v bažantích zásypech bylo dostatek plev smíchaných s obilím. Do krmelců pro spárkatou zakládáme seno, které průběžně doplńujeme. Nezapomínáme na sůl v lizech a slaniscích, zvěři předkládáme kaštany, jablka a jiné dužnaté krmivo. Korýtka doplňujeme vhodným jadrným krmivem zejména ovsem nebo ječmenem. Pro ty z vás, kterým nebere srnčí kaštany máme jednu radu: Kaštany nadrťte, promíchejte s ovsem a zakrmte do korýtek. Na drcení kaštanů se některým našim členům osvědčil drtič větví (štěpkovač).

Q