Leden:

 

Leden je sice prvním měsícem nového roku, kdy se bilancuje rok předcházející, ale na to příroda nebere zřetel. Souhrny nechte statistikům a funkcionářům sdružení, kteří se musí vypořádat s nesčetnými tabulkami a formuláři, nad kterými  by řadovým členům a laické veřejnosti zůstal rozum stát. Inu ÚŘAD! V lednu se každý myslivec plně věnuje péči o zvěř. Trávení spárkaté přešlo do "úsporného režimu" a tak omezíme přikrmování jadrnými krmivy, zejména těmi s velkým obsahem lepku, jako je pšenice. Důsledně dbáme, aby krmelce spárkaté byly dobře zásobeny kvalitním senem. Kdo má možnost přikrmuje obilné plevy s příměsí mačkaného ovsa. Dbáme na doplnění soli v lizech, přikrmujeme kaštany, které mají velmi dobré dietetické účinky, zejména protiprůjmové a částečně antiparazitální. Pro ty, kteří tvrdí, že jim zvěř kaštany nebere máme jednu radu: Částečně je nadrťte a přidejte do korýtka (stačí je v pytli přejet autem, naklepat sekerkou, nebo vyzkoušet drtič kostí). Je to sice práce navíc, ale určitě se vyplatí, po určité době se je zvěř naučí "louskat" sama. V bažantích zásypech nešetříme obilím, které řádně zapravíme do plev, které podle potřeby doplňujeme. Bažant si tak hrabáním, při hledání potravy, udržuje tělesnou teplotu. Při cestách po honitbě rozmisťujeme otýpky sena pro zajíce. Kde nejsou zaječí krmelce, přivazujeme seno podél cest, stěn lesa a remízků. Pro vázáni sena doporučujeme slabý drát, protože provaz bývá velmi často překousnut a seno tak znehodnoceno. Nezapomínejte na okus. Podél polních cest se vždy najde nějaká jabloň, nebo jiný vhodný listnáč, ze kterého se dá uříznout pár větví. Nezapomeňte větve při příští obchůzce vytahat ze sněhu a otočit. Soustředíme se na odlov škodné, zejména s liškou se v době kaňkování můžeme bez problému potkat i přes den. K lovu se dá využít čekaná u nory, újeď, nebo jen šikovně připravená vlečka zakončená u posedu. Kunu můžeme lovit do konce února. Z kožešinových zvířat můžeme lovit ještě ondatru pižmovou, ale s ohledem na její početní stavy a téměř neprodejnost kožky lov řádně zvažte. Veškerý lov zvěře a zvířat myslivosti škodlivých provádíme v souladu s vyhláškou odstřelem, nebo do povolených lapacích zařízení. Mějte na zřeteli, že ne každá rána stojí za to. Daleko víc než trofej nebo úlovek je dobré jméno myslivosti.

Q