Informace o nás

Myslivecké sdružení Bažantnice Řevničov je občanské sdružení, které provozuje myslivost v honitbě, která se rozkládá na katastru obcí Krušovice, Řevničov a Kroučová v okrese Rakovník. Sdružení má 28 členů a hospodaří cca na 2000 ha převážně polní honitby, kterou má pronajatou od honebního společenstva.

 

.

Naši uživatelé

Nejsme tu jen pro úzkou společnost lidí zabývajících se výkonem práva myslivosti, našim cílem je oslovit širokou veřejnost se zájmem o přírodu.