Výroční členská schůze:

Výroční schůze MS Bažantnice Řevničov se koná 1x za rok. Na schůzi jsou kromě členů sdružení zváni hosté. Schůzi řídí předseda MS.

 

             Výroční členská schůze konaná dne 2.3.2013  "Na Rychtě" v Řevničově.  

          

                              Zahájení schůze                                                                 

             

  

                                                                Trofeje z roku 2011

                                                         

 

Průběh schůze

Občerstvení