Výbor sdružení:

 

Vejražka Václav

předseda MS

ing.Knobloch Petr 

myslivecký hospodář

Jiří Petráček 

Čebiš Lukáš 

Dvořák František

Rosenbaum Josef

Mařík Karel

Knot Jaroslav

 

finanční hospodář

místopředseda a jednatel

kynologický referent a polní hospodář

předseda RK

člen RK

člen RK