Archiv 2010

Na archiv 2010 pohlížejte s ohledem na datum spuštění těchto stránek ze dne 11.12.2010.

Myslivcův rok (zima)

Myslivecký rok má zrovna tak 365 dní jako rok kohokoli z nás a nedejte se mýlit, není jen jedním velkým obdobím lovu, jak o myslivcích s oblibou tvrdí media. Myslivost je řehole a dřina pro každého, kdo to s myslivostí a přírodou myslí vážně. Myslivost není jen o lovu. Lov  rozhodně není pro myslivce na prvním místě, lov je jen vyvrcholením roku a předchází mu mnoho hodin tvrdé práce. Na prvním místě je péče o zvěř v honitbě. Je prokázáno, že při způsobech moderního zemědělství se zvěř bez pomoci člověka (myslivce) neobejde. Po sklizni zemědělských plodin, kdy naráz zmizí veškerá potrava a téměř všechen kryt, nastává pro zvěř období strádání na plochách, které se postupně mění v ledové pláně. Proto již od konce září začíná období přikrmování, které končí až dubnem příštího roku. Myslivecké sdružení má krmelce pro drobnou a spárkatou zvěř rozesety po celé honitbě a jeho členové se týden za týdnem starají o doplnění krmiva. Proto aby zvěř nestrádala hlady a přežila zimu v dobré kondici slouží také myslivecká políčka, kde se na rozdíl od polí zemědělců nechávají plodiny stát do jara a pak se teprve obhospodařují a osívají plodinami na příští zimu. Jen zvěř, která  v plné síle přečká zimu dává předpoklad pro nové, zdravé pokolení. Ano, chodíme po honitbě se zbraní, ale určitě ne proto, že bychom se báli, nebo abychom za každou cenu bezhlavě pálili po všem co se hne, ale proto, abychom mohli účinně tlumit škodnou. Bez nadsázky můžeme říct, že bez myslivců a bez jejich péče o zvěř by byla naše příroda o několik  živočišných druhů chudší a kdo ví jestli by některé druhy naší fauny již nebyly zapsány v červené knize ohrožených zvířat. Nemusíme chodit daleko stačí vzpomenout koroptve. Není vinou myslivců, že nejsou v milonovém počtu, na to měli vliv jiné faktory než lov. "Vinou myslivců" je to, že díky jejich péči ještě jsou.

S pozdravem Myslivosti zdar.

Q

 

Myslivecký kalendář: Prosinec

Posledním prosincem nekončí jen kalendářní rok, ale také doba honů na drobnou zvěř a odlov spárkaté zvěře. V tomto zimním měsíci se myslivci zaměřují na péči o zvěř v honitbě. Jsou pravidelně doplňovány zásypy a krmelce. Samotné krmné zařízení neslouží jen zvěři samotné, ale v hojné míře je využíváno pěvci, kteří v tomto ročním období nemají zrovna na růžích ustláno a tak rádi přijímají potravu, kterou jsme připravili zvěři. Krmelce a zásypy doplňujeme pravidelně, minimálně 1x za týden. Dbáme, aby měla zvěř u krmných zařízení klid, při pochůzce honitbou nezapomeňte na okus, na který se nejlépe hodí  větve z jabloní. Zvýšenou pozornost věnujeme tlumení škodné, která se s ohledem na koncentraci zvěře, zejména drobné, stahuje k zásypům.