2014

Péče o zvěř v zimním období:

Díky pečlivé přípravě a řádnému zakrmení nestrádá zvěř ani v nepříznivých zimních podmínkách. Krmelce a zásypy byly včas naplněny a jsou pravidelně doplňovány. Týden co týden můžete pozorovat členy mysliveckého sdružení jak se plahočí přeoranou krajinou a s pytlem přes rameno nebo s batohem na zádech plných krmiva doplňují krmelce a bažantí zásypy. Plné krmelce nelákají jen zvěř. Za zvěří se neodmyslitelně stahuje i škodná. Chcemeli nadále vidět v honitbě zajíce a bažanta je nezbytně nutné věnovat čas tlumení škodné. Od listopadu do konce února je pro tuto činnost ideální příležitost. K celoročně povolenému lovu lišky je v tomto období povolen i lov kuny lesní a kuny skalní, proto je lov do pastí nejefektivnější právě teď. Díky tomu, že se škodná stahuje ke krmným zařízením a to nejen ke krmelcům pro drobnou zvěř, ale i ke krmelcům pro spárkatou, můžeme jen doporučit umístění pastí do lokalit kam míří kroky myslivců s krmením. Pro lov škodné se osvědčilo i vybudování umělých nor. Počáteční skepse z nákladů na pořízení (dá se využít dotace) a manuální práce se ukazuje, že se jedná o správný směr. Jen nutno podotknout, že chceteli začít s umělými norami, nesmíte při tom zapomenout na norníky. Bez jejich práce si jen zvýšíte populaci lišky v honitbě.

 

Věřte bude líp:

Období honů je neodvratně za námi. Díky žalostným stavům drobné zvěře se značně zredukované počty honů na drobnou staly, s ohledem na mysliveckou tradici,  jen jakýmsi neodmyslitelným koloritem. Pár ran a několik kusů zvěřiny pro neodmyslitelnou "poslední leč". Přátelské posezení, nostalgické vzpomínky na doby hojnosti, plány do budoucna a je tady rok 2015.

Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí v novém roce přeje všem myslivcům a přátelům myslivosti - MS Bažantnice Řevničov.

 

 

Přivandrovalci:

Norek americký, psík mývalovitý a mýval severní u nás!!!! Nic neobvyklého. Vetřelečtí přivandrovalci, kteří decimují původní druhy lovné zvěře, zpěvného ptactva, plazů a raků, kteří mají tu výsadu, že je smí lovit pouze myslivecký hospodář a myslivecká stráž. Jestliže vás úvod zujal a ptáte se PROČ pouze tato vybraná skupina lovců? Tak odpověď je na snadě. Viníkem je vyhláška Ministerstva zemědělství. Ačkoliv v sousedních státech toto omezení vesměs neplatí a uvedené druhy lze lovit celoročně jsou stále na vzestupu. Jediné co je na celé věci pozitivní je to, že se snad prvně v historii shodli ochránci přírody, myslivci a rybáří, že škody způsobené těmito přivandovalými predátory jsou pro původní druhy téměř likvidační a je potřeba s tím něco dělat. No a nám všem ostatním nezbývá nic jiného než doufat, že změna vyhlášky bude v brzké době. Jen jestli již není pozdě!

16. květen, "den D"

Den kdy začíná lov srnce obecného. Napětí mezi myslivci by se dalo krájet, spousta z nás má obeznaného toho "svého vysněného srnce", ale pozor!! Je máj, lásky čas a tak se občas zableskne v zorném poli dalekohledu úplně jiný obrázek, který má čas od času také souvislost s parožím, ale s tím nasazeným. Tak jen odlehčeně úvodem a teď vážně. Období lovu přináší i určitá rizika, nejen při zacházení se zbraní, ale i se stavem posedů a kazatelen. Každý z myslivců už by měl dávno mít tato zařízení opravena, nebo nevyhovující odstraněné, ale ne vždy je tomu tak a je úraz na obzoru. Při lovu dbejte pokynů hospodáře, začínáme lovem srnce první a druhé věkové třídy. Na srnce třetí věkové třídy vyražte až v závěru srnčí říje. Po každé ráně důkladně prohlédněte místo nástřelu, i když jste přesvědčeni, že šlo o minelu.

Přejeme spoustu nevšedních zážitků a Lovu zdar

Umělé nory:

Naše sdružení vybudovalo za pomoci dotace MZe ČR tři umělé nory. Počáteční rozhodnutí nebylo jednoduché, přeci jen počáteční náklady za materiál potřebný pro jejich vybudování nebyla zrovna malá položka rozpočtu našeho sdružení. Dohady o zbytečné práci, o tom zda vůbec potřebujeme umělé nory, které v našem sdružení nikdy nebyly a další argumenty proti jen pršely. Rok s rokem se sešel a smysluplnost těžko prosazovaného záměru dostala nový inpuls. Šest vynorovaných lišek v honitbě, která se potýká se stále se zmenšujícím stavem drobné zvěře otevřela členům sdružení oči. Na řadu přišla další vytypovaná místa v honitbě a tak se počet umělých nor zvýší na pět. Umělá nora není všelék. Faktorů, které ovlivňují populaci drobné zvěře je mnoho, ale jen některé můžeme jako myslivci ovlivnit. V první řadě kvalitní péče o zvěř v průběhu celého roku, zejména v zimním období, zakládání mysliveckých políček, snižování predačního tlaku a osvěty. Rozhodně se nehodláme smířit s faktem, že bažanta a zajíce bude možné spatřit pouze v zoologických zahradách. Co neovlivníme je bezesporu způsob současného systému zemědělství a střetů vozidel se zvěří. Všichni víme, že daleko víc zvěře zahyne pod koly automobilů než dobře mířenou ranou. Obraz "zlého myslivce" díky médiím asi ze dne na den nikdo nezmění.

Zpěvné ptactvo také patří do revíru:

Zimní přikrmování ptáčků zpěváčků má svoji dlouholetou tradici. Za okny panelových bytů, v zahradách a dvorcích se přes zimu objevují krmítka různých typů a tvarů, které pomáhají zpěvnému ptactvu přežít období strádání. Výroba a rozvěšování budek jako náhrada za úbytek doupných stromů si ve své dlouholeté tradici nezadá se zimním přikrmováním. Budky různých velikostí a vletových otvorů podle toho pro který druh opeřence je budka určena je k vidění téměř všude a díky LČR se s nimi setkáváme nejen na zahradách, ale téměř v každém lesním porostu. Ano, dalo by se říci, že pro zachování a rozmnožování zpěvného ptactva se dělá vše potřebné, ale zabývá se někdo škodnou, která dokáže zdecimovat téměř všechno snažení v určité lokalitě? Nejrozšířenější škodnou je bezesporu straka obecná. Inteligentní pták, který dokáže zlikvidovat hnízda zpěvných ptáků v širokém okolí. O jeho přemnožení a užitečnosti by se dalo dlouze polemizovat, ale faktem je, že podle vyhlášky je možné straku lovit od 1.7 do 28.2 příslušného kalendářního roku. Dostat straku "na dostřel" není zrovna jednoduché, ale co zkusit Larsenovu past? Ve slovenském časopisu Polovnictvo a rybárstvo z roku 2011 je detailně popsán způsob lovu a zhotovení pasti na straky. Jen připomínáme, že lovit lze podle platné vyhlášky MZ.

 

Larsenova past

Více o pasti najdete na  klubsokoliarov.sk/files/PaR%209-2011%20Frantisek%20Bugyi%20-%20Larsenova%20pasca.pdf

 

 

Až jaro zaťuká....

Astronomické jaro je tu a spolu s ním nový život. Na jarní stanoviště se vrátili holubi hřivnáči, čejka chocholatá nebo třeba špaček, konipas a další druhy ptáků .Kdo spolu s námi dělá a rozvěšuje budky ví, že je nejvyšší čas. Staré budky máme vyčištěné z podzima a ty nové už všechny nebo skoro všechny visí a čekají nové nájemníky. Spolu s budkami pro zpěvné ptactvo přibyly i budky pro kachny. No a jaro může naplno začít. Zimní přikrmování zvěře je minulostí a tak nezapomeňte do konce dubna vyčistit a vydezinfikovat krmná zařízení. Velkou pozornost věnujte posedům a kazatelnám, jarní kontroly a drobné opravy je nejlépe udělat hned a nic neodkládat, předejdete tak spoustě zbytečných úrazů.