Květen:

 

V květnu je důležité zajistit klid v honitbě, mláďata začíná klást spárkatá zvěř, hnízdí bažanti a zajíci mají druhé vrhy. Nepřízeň květnového počasí, déšť a zima bývá pohromou pro již tak nízkou populaci drobné zvěře. Dalším nebezpečím, které však můžeme ovlivnit je kosení pícnin. Ve spolupráci se zemědělci se díky používání plašičů spolu s procházením pícnin se psy daří snižovat ztráty vytlačením zvěře do jiných lokalit. 
Od 16. května začíná lov naší nejrozšířenější spárkaté zvěře. Posedy a kazatelny měly být  na základě rozhodnutí členské schůze opraveny do konce dubna. Využijeme ještě poslední volný čas na opravu drobných závad, které jsme zjistili po stanoveném termínu. Lov provádíme podle pokynů mysliveckého hospodáře na základě vydaných povolenek. Nezapomínáme na plomby a evidenční lístky, které si odebereme od mysliveckého hospodáře spolu s povolenkou. Ze začátku lovecké sezóny se zaměříme zejména na srnce I. věkové třídy, knoflíkáře, paličkáře a špičáky. Lovit můžeme i průběrné srnce vyšších věkových tříd. Teritoriální, trofejové srnce lovíme, není-li stanoveno jinak, až ke konci srnčí říje. Dále se intenzivně věnujeme lovu škodné (liška obecná), která má v tomto období zvýšenou aktivitu a lze se s ní setkat i přes den. Při vhodných podmínkách můžeme pro lov využít norování.

Q