Červen:

 

Červen je měsíc myslivosti a ochrany přírody. Ve volné přírodě se můžeme setkat s mláďaty všech druhů zvěře a ptáků a tak je důležité eliminovat predační tlaky a důsledně v souladu se zákonem tlumit škodnou abychom snížili škody na mláďatech nejen myslivecky obhospodařované zvěře. Důležité v tomto období je zachovat klid v honitbě. V případě nutnosti může uživatel honitby požádat orgán státní správy myslivosti o zákazu vstupu do honitby nebo její části. V červnu mohou vznikat velké škody na zvěři při kosení pícnin a travních porostů, které jsou v tomto ročním období ideálním krytem pro zvěř. I když jsou zemědělci povinni v předstihu ohlásit kosení je důležité je kontaktovat a domluvit s nimi takové opatření, které v maximální míře zamezí ztrátám na zvěři. Je důležité využívat více druhů plašičů a aktivně před zahájením sečení procházet plochy se psy a vyhánět zvěř z těchto lokalit. Z hlediska lovu se zaměříme zejména na odlov srnců I. věkové třídy. Před započetím srnčí říje lovíme i srnce II. a III. věkové třídy, kteří nejsou vhodní do chovu. Dále lovíme sele a lončáka prasete divokého.

Červnem také začíná příprava na zimu. Připravujeme objemové krmivo a letninu. Na letninu jsou vhodné zejména kopřivy a maliny. Kopřivy je důležité zpracovat dříve než jdou do květu. Zvýšenou pozornost věnujeme nejen usušení, ale také skladování.