Únor:

 

Zvěř je už po dlouhé zimě značně vysílená, bez tukových zásob a tak dbáme zejména na klid v honitbě a důsledné přikrmování. Staráme se o to aby krmelce spárkaté zvěře byly plné kvalitního objemového krmiva a zásypy pro bažanty nezůstaly bez plev. Sebelepší krmení bez možnosti hrabání je jen jen polovičatá starost o tyto opeřence. Obleva a první příznaky jara v tomto měsíci jsou sice ještě nevýrazné, ale tam kde jsou osety větší plochy řepkou nám přibývají starosti. Převážně srnčí zvěř se stahuje na tyto plochy plné zelené řepky, kde vlivem náhlého přechodu na tuto pastvu dochází k průjmům a otravám často končících úhynem zvěře. O tom jak této situaci předcházet bylo popsáno již spousta papíru, ale 100% recept vám nikdo nedá. Někde se snaží  tyto plochy pravidelně procházet s loveckým psem a zvěř tak postupně vytlačit do jiné lokality, jinde v okolí polí začínají přikrmovat plevy a do ploch umisťovat na triangly otýpky se senem. Jsou to jistě jedny z možných kroků, ale tam, kde jsou systematicky rozmístěné a dobře zásobené krmelce kam si zvěř našla cestu již před začátkem zimy je pravidelné krmení a kvalitní krmivo nejlepší způsob jak  těmto problémům předejít. Sněhové přeháňky, obleva a někdy i déšť pak znehodnocují seno, které jsme předložili v otýpkách zajícům. Proto při pochůzkách vyvazujeme čerstvé seno a pokračujeme v ořezávání vhodných větví na ohryz. Využíváme obnovy na zjišťování stavů zvěře pro sčítání a využíváme relativní klid pro konání Výročních členských schůzí.
Lovu si v únoru moc neužijete, z možností je jen idividuální lov lišky, kuny a lončáka prasete divokého. Nezapomeňte, že posledním únorem končí lov kuny a ondatry pižmové.

Q