Na některých polích je více orlů mořských něž koroptví

10.02.2011 07:19

Alarmující, ale pravdivé www.novinky.cz/domaci/224827-na-nekterych-ceskych-polich-je-vic-orlu-morskych-nez-koroptvi.html